Toiminta

 Toimintakeskus

Toimintakeskus sijaitsee Länsi-Vantaalla Myyräncolon kulttuuritalon toisessa kerroksessa. Toiminta- ja kohtaamiskeskus on tarkoitettu kaiken ikäisille. Toimintakeskuksen tarkoituksena on edistää vieraskielisten kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia.


Toimintakeskus tarjoaa asiakaslähtöistä ja matalan kynnyksen toimintaa. Toimintakeskus toimii vapaa-ajan olohuoneena ja kohtaamispaikkana. Keskuksessa järjestetään tapahtumia, työpajoja ja saatavilla on myös monikielinen ohjaus- ja neuvontapalveluita maahanmuuttajille. Toimintakeskus pyrkii toiminnallaan lisäämään paikallista yhteisöllisyyttä sekä hyviä väestösuhteita. 


Jalkautuva nuorisotyö

1111
1
7
2
11
4
10
1333

Somfin yhteisö tekee jalkautuvaa nuorisotyötä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä, häiriökäyttäytymistä sekä olla turvallinen, läsnäoleva aikuinen kadulla. Teemme tiivistä yhteistyötä Länsi-Vantaan alueellisen nuorisotyön kanssa. Teemme kaksi kertaa viikossa jalkautuvaa nuorisotyötä Vantaan kaupungin nuorisopalveluihin ja tarvittaessa teemme partiotyötä esim. kauppakeskuksiin ja asemille. 


Meidän yhteistyötahoina ovat: Kauppakeskukset, Kirjastot, Nuorisopalvelut, liikuntapalvelut ja muut järjestöt.


Matalan kynnyksen harrastustoiminta

Harrastukset ovat nykyään kalliita ja monilla maahanmuuttajaperheillä on taloudellisia esteitä lasten harrastustoiminnalle. Pahimmassa tapauksessa lapset jäävät ilman harrastusta. Mielekkään harrastuksen puuttuminen lapsilta voi johtaa monenlaisiin ongelmiin, kuten syrjäytymiseen ja kotoutumisen viivästymiseen. 


Yhdistyksen toimintaan kuuluu matalan kynnyksen ja ilmaisen harrastuksen mahdollistaminen. Yhdistyksen lasten ja nuorten liikuntaryhmät liikuttavat kymmeniä osallistujia viikottain. Yhdistys tarjoaa myös aikuisille harrasteliikuntaa esim. järjestämme naisille kuntosaliryhmiä ja miehille palloilukerhoja